Canbar_Buyusu_BozmaMedyum kelimesi Latince bir kelimedir. “Arada bulunan” “ortadaki kişi” gibi anlamlara gelir. Günümüzde ki dil anlayışına uyarladığımızda tekil anlamda paranormal yani normal üstü yetenekleri olan insanları tanımlamaktadır. Medyum kelimesi 16. yy’da bazı bilimsel açıklamaları yaparken fiziksel ortamlarda süreci aktaran veya taşıyan anlamında kullanılmıştır. Örnek vermek gerekirse; ışığın, havanın, sesin medyumu (taşıyıcısı, aktarıcısı) olarak kullanılmıştır. Sonraki zamanlarda bazı özel yetenekleri olan bir kişinin ,örneğin; bir müzisyenin müziğin medyumu olduğu düşünülmüştür. Ancak günümüzde spiritüel çevrelerde ruhlarla temasa geçen kişiler olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde ise medyum tanımı daha çok falcı, büyücü, üfürükçü, cinci, hoca adlandırmalarıyla bir takım işlerle meşgul olan kişilere söylenen genel sıfat halini almıştır. Medyum bedensiz varlıklarla iletişim kurabilen kişidir. 6.Hisle karıştırmamak gerekir, 6.his –sezgiler her insanda az ya da çok vardır.6.his Yüce Yaratıcımızın insanoğluna verdiği en büyük armağanlardan biridir. Yapılan her icadın ,ulaşılan teknolojik gelişmelerin kökeninde altıncı his vardır daha doğrusu insan hayatının her anında vardır. O bizden ayrı değildir ama nedense mantık çarkları içinde hesaplarla ilerleyen çağımız insanı sezgilerinin sesini duyamaz ,onu önemsemez olmuştur. Oysa liderler,mucitler,sayılı zenginler sezgilerini kullanmayı bilerek bu durumlarını gerçeklemişlerdir.