rahman_hoca_rüyaHedeflerimizden biri de gerçek parapsişik yetenekler gösteren insanları bulup çıkarmaktır. Geleceği görmemizi sağlayan rüyalarda, beyin dalgalarının nasıl bir etkinlik gösterdiğini de ESP deneyleriyle saptamak istiyoruz. Bunun için ‘Rüya – Hatıra Defterleri’ tutacağız. Böylece önümüzdeki yıllarda, sürekli gelecekle ilgili rüyalar gören insanları yetiştirme imkanını bulacağız…” Central Premonitions Registry yöneticilerinden Dr. Robert Nelson 1960′lı yıllarda KGB, ABD’nin parapsikolojik istihbarat çalışmalarını kimlerle ve nasıl engellemeye çalıştı? Günümüzde Türkiye’nin kurumsal parapsikolojik istihbarat çalışmalarını kimler ne şekilde engelliyor? Hangi merkezler bu çalışmaları “Cinci Hoca” iftiralarıyla sulandırıyor? Parapsikolojik istihbarat çalışmalarında “Cinler, Ruhlar, Medyumlar, Telepatlar” hangi aşamalardan sonra bilimsel çalışmalarda değerlendiriliyor? Dünyada enstitüler bünyesinde faaliyet gösteren “Parapsikolojik İstihbarat Merkezleri” hangileridir? CIA – MOSSAD – MI6 parapsikologları, Anadolu’da “rüyaları” hangi amaçla derlemektedirler? Bu konu TBMM’ye nasıl yansımıştır? Pentagon, metafizik istihbarat çalışmalarını nasıl sürdürüyor? Cinler insanın düşüncelerini okumada nasıl kullanılıyor? Beyin dalgalarını “radyo dalgaları” gibi kullananlar kimlerdir? Beyinlerimizde adeta “yap-boz” oynayıp, kitle psikolojisini yönlendirebiliyorlar mı? Yeryüzünde ve göklerde “Cin Sultanlıkları” var mı? Cinler ve Şeytanlarla kimler hangi amaçla transa geçiyor? Cinlerle kitap yazıp, tablo ve buluş yapılabilir.