rahman_hoca_saraNAZARVE AĞIRLIK İÇİN;evvele 1 ayetel kürsi,birer güleuzü birabbil felag ve naas okunur avuç içine üflenip başa mesh edilir.sonra da RAHMAN SURESİ 56.AYET;BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM fiihinne gaasiratüddarfi lem yetmis hünne(peltek se)insün gablehüm velaa caannün.3 kez okunur.daha sonra 5 kez azimeti okunur.şöyle;bismillahi eşkiike vemin külli şeyin yüzike (peltek ze)vemin külli aynin ve hasidin Allahü yeşfiike.Allahümme eizni(peltek ze)bicevrissultani ve keydşşaydani ve aarratillisani ve haasidil kiraani ve tegallubülaayani vemimmen haasede ve şemme aakede.( inanılmaz güçlü gözden hasetten nazardan korur ve temizler)
BAŞ AĞRISI İÇİN; isterseniz sol elinizi başınıza veya alnınıza koyop okuyun,isterseniz suya okuyup için.şudur;20 defa "TUUNEŞİN", 90 defada "SAD"HARFİNİ OKUYUN AĞRINIZ GEÇER.. hertürlu sorun ve problemleriniz için rendavü alınız.