rahman_hoca_bio_enerjiHavas ilmi ile uğraşacak kimselerin tam inanç sahibi Salih ve Arif kimseler olması gerekir. Havas ilmi Kuran”dan yola çıkarak,Allah”ın Güzel ve Şerefli adlarından ve Kuran”ı Kerimin ayetlerinden, hikmetlerinden , faydalanarak esmanın ve ayetin kendisi yada vefki ve bunlara bağlı harf ve sayılar ile  tılsımlar kullanılarak ve bu sistem üzerine kurulmuş derin detaylı bir ilim metodudur.Ve aynı zamanda diğer ilimlere nazaran Havas İlmi Kuran”ı Kerimin En yüksek dereceli ilmidir.Bu ilmin kendisine has özellikleri ve konuları varır,bu ilmin kendisi  ve Lisanı evrenseldir.Bu ilimler ruh ve madde ile canlı ve cansız ile  harfler ve rakamlar ile yıldız ve burçlar,nebular galaksiler, ses ve renk dalgaları kısaca kainatta daha geniş  evrende her şeyle bağlantılıdır.Bu ilim asırlardır gelmiş geçmiş alimlerin  ve ulemanın  bir sır gibi  ve açıkça öğretmediği ve öğretmekten de çekindiği vebal altında kalmaktan korktuğu ilimlerdendir.Bu ilimler de başarılı olmanın ve zarar görmeden ilerlemenin bazı şart ve usulleri vardır.Bilinmesi gereken bu ilmin yıldızlar ilminden  bilinen veya bilinmeyen sırlarla alemi semalardan gelmiştir.Bu ilim insanlardan önce yani arz oluşmadan evvel ruhani alemlerde mele küt  ve cinler aleminde bilinen ve kullanılan birçok gizlilikleri,esrarı, Sırrı içinde gizlemiştir. Yaşamış olduğumuz bu maddi alemin yasaları  ve fiziksel oluşumları manevi alemlerin etki ve yasalarıyla meydana gelmektedir.Bu ilmin kullanılışı melekler ve cinlerden sonra çok eski kavimler ve uygarlıklar tarafından kullanılmıştır bu manevi yasaları öğrenip etkilerine  göre gerektiği şekilde uygulamışlardır.İnsanlar bu bilgileri çok çeşitli yollardan elde etmişlerdir.Hatta kimilerine göre mana aleminden gelen varlık  veya varlıklar bazı insanlara bu ilmi ve kullanma  metodunu öğretmişlerdir. Bu anlattığıma örnek:Bakara Suresi 2/102. Ayet olan Harut ve Marut isimli iki meleği örnek olarak verebiliriz. -Tuttular  Süleyman”ın mülküne dair şeytanların uydurup izledikleri şeylerin ardına düştüler. Oysa,Süleyman kafir olmadı,ama o  şeytanlar kafir oldular: İnsanlara Büyücülük ve Babil: de Harüt, Marüt  adında iki meleğe indirilen şeyleri  öğretiyorlardı.