Rızık konusunda en etkilisiolanı şudur,,küllemaa dahale aleyha zekeriyyal mihrabe vecede indehaa rizgan gaale yaa meryemü ennaa leki haaza gaalet hüve min indillahi innellahe yerzugu meyyeşaau bi ğayrı hisaab.in kaane rızgı,burda

Kategori : Manevi Hastalıklar