NAZARVE AĞIRLIK İÇİN;evvele 1 ayetel kürsi,birer güleuzü birabbil felag ve naas okunur avuç içine üflenip başa mesh edilir.sonra da RAHMAN SURESİ 56.AYET;BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM fiihinne gaasiratüddarfi lem yetmis hünne(peltek se)insün gablehüm velaa